Квалификационната дейност е възможност за творческо израстване на педагозите и затова е наш приоритет. За да може учителят да бъде активен и реален участник в образователната промяна, в развитието на квалификацията си и да открива смисъл в това, той трябва да обогати своята образователна и квалификационна дейност, да достига до новото като пази и развива старото.

Създаването на екип, който мисли и действа позитивно и еднопосочно, експериментирането на нови идеи в квалификацията е продължителен процес, затова наблягаме на екипната ефективност и се стремим да достигнем добри отношения, уважение между членовете и активното участие на всички при провеждане на планираните квалификационни форми.

© 2015 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode