Ролята на методичните обединения е да подпомага учителите да решават основни педагогически и методически задачи с цел подобряване на качеството на учебно- възпитателната работа. Когато хората си сътрудничат, крайните резултати ще са далеч по-високи, отколкото ако всеки работи индивидуално, сам за себе си. Комуникациите са кръвоносната система на всеки екип. Общуването ражда идеи, дава решения, изглажда недоразумения - накратко, повишава ефективността на екипа.

План на МО - 1 клас.doc (76288)

План на МО - 2 клас.doc (90624)

План на МО - 3 клас.doc (86528)

План на МО - 4 клас.doc (94720)

План на МО - ГЦОУД.docx (29731)

План за приемственост 2016-2017.doc (367616)

© 2015 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode